Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Przedszkole
| Przedszkole | Szkoła Podstawowa | Gimnazjum | Świetlica Iskierka | Galeria | Wydarzenia|

Przedszkole

Przedszkole w ZS-P w Kwiatonowicach

Dyrektor: mgr Maksymilian Olszewski

Wychowawczynie: mgr Ewa Maniak

mgr Anna Mikulska - Trybus

e-mail: szkola_kwiatonowice@poczta.onet.pl

tel.: 18 351-12-72,
18 351-25-20
Historia

Przedszkole w Kwiatonowicach zostało założone w 1958 r. Był to początkowo oddział przedszkolny podlegający kierownictwu szkoły podstawowej. Kierownikiem szkoły był wtedy pan Stanisław Kozieł. Opiekę nad dziećmi sprawowała pani Joanna Jerzak. Przedszkole mieściło się w jednej z sal dworku.

Od 1 września 1964 r. rozpoczęła pracę z dziećmi pani Maria Dziki. W 1972 r. oddział przedszkolny przeniesiono do starego budynku szkoły. W 1974 r. oddział przedszkolny  został  przemianowany  na  przedszkole.  Początkowo  z  jednym, a później dwoma posiłkami dziennie. W dwa lata później (1976) dzieci przedszkolne rozpoczęły naukę i zabawę w budynku nowej szkoły. Swoją salę zabaw miały na parterze budynku, obok niej znajdowała się szatnia i zaplecze kuchenne. Przez jakiś czas pracę przedszkola rozszerzono do 7 godzin. Niestety, z braku funduszy powrócono do dawnej wersji 5 godzin dziennie. W czasie urlopów macierzyńskich pani Marii Dziki w przedszkolu pracowały panie Grażyna Marszałek i Zofia Żydło.

Pani Maria Dziki pracowała w przedszkolu w Kwiatonowicach 32 lata, do końca stycznia 1996 r. Pełniła funkcję nauczyciela i dyrektora. Od 1 lutego 1996 r. opiekę nad dziećmi przejęła pani Barbara Bugno. Wygrała konkurs na dyrektora przedszkola i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.

Dzień dzisiejszy

"Bez szczęśliwego dzieciństwa, całe życie człowieka jest kalekie"

Janusz Korczak


Obecnie przedszkole jest czynne 8,5 godziny dziennie, jest jednooddziałowe. Uczęszczają do niego dzieci w wieku od 2.5 roku do 6 lat. Przedszkole nastawione jest na wspomaganie rozwoju każdego dziecka, zgodnie z jego indywidualnym potencjałem rozwojowym. Nauczyciele zapewniają warunki do rozwoju uzdolnień i zainteresowań poprzez indywidualizację. Przyjęliśmy do realizacji misję: "Nasze przedszkole  wspiera  indywidualny  rozwój  dzieci. U  nas każde dziecko uwierzy w swoje możliwości i zdolności, pozna swoją wartość, odniesie sukces".

Wychowankowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach rozwijających inwencję twórczą. Uwzględniamy w swojej pracy metody Weroniki Sherborne, Rudolfa Labana, Kniessów, które preferują ruch pełny. Wczesne nauczanie matematyki wymaga od dzieci rozumowania na odpowiednim poziomie stosowania praw logiki: umiejętności te z powodzeniem nabywają dzieci podczas realizacji programu edukacji  matematycznej wg Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.

W zakresie kształtowania umiejętności czytania i pisania stosujemy z dużym powodzeniem metodę I. Majchrzak oraz Słoneczną biblioteczkę. Rozwijamy myślenie dzięki gimnastyce mózgu wg Paola Denisona, stosujemy w swej pracy elementy pedagogiki zabawy, dramy, techniki relaksacyjne. Dzieciom przejawiającym szczególne uzdolnienia plastyczne i muzyczne stawiane są zadania na miarę ich większych możliwości poprzez uczestnictwo w różnorodnych konkursach, wystawach i przeglądach. Nasze przedszkole zapewnia terapię, pomagając niwelować nieprawidłowości rozwoju dzieci. Mogą one i ich rodzice skorzystać z pomocy psychologa, logopedy.

Rodzice są naszymi najczęstszymi gośćmi, każdego roku wzrasta liczba spotkań, uroczystości organizowanych z udziałem Rodziców. Włączają się bardzo aktywnie w poprawę bazy przedszkola i żywo interesują się postępami swoich pociech.
W naszym przedszkolu prowadzone są także zajęcia dodatkowe dla dzieci, w miarę posiadanych środków i potrzeb.

Ogólny opis wydarzeń i tradycji przedszkola

Do tradycyjnych już wydarzeń w życiu naszego przedszkola zaliczyć można Dzień pieczonego ziemniaka - zabawy tropiące w terenie połączone z pieczeniem ziemniaków w ognisku i spotkaniem ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej z Kwiatonowic. Pasowanie na przedszkolaka - uroczyste przyjęcie nowych dzieci do rodziny przedszkolnej, podkreślenie roli starszaków. Andrzejki - zabawy z wróżbami. Spotkanie z Mikołajem - w tym dniu goszczą w przedszkolu także dzieci, które jeszcze do niego nie uczęszczają. Wigilia - spotkanie przedświąteczne rodziców, dzieci, pracowników przedszkola. Dzień Babci i Dziadka - dzień, w którym spotykamy się z najmilszymi dzieciom osobami. Bal karnawałowy - jest okazją wspólnej zabawy z dziećmi nie zapisanymi jeszcze do przedszkola. Zabawy z Pluszowym  Misiem połączone z pierwszą wizytą przedszkolaków w  bibliotece  szkolnej - dzień bardzo uroczysty, bajkowy i motywujący młodych czytelników. Pożegnanie zimy - obchodzone wspólnie z uczniami klasy pierwszej, drugiej i trzeciej. Wielkanocne obrządki - przedświąteczne spotkanie z rodzicami, wspólne zajęcia. Dzień rodziny - piknik w kręgu najbliższych, z konkursami, atrakcjami dla dzieci, tatusiów i mam. Pożegnanie przedszkola - uroczyste pożegnanie starszaków i powitanie wakacji.
Plenery malarskie organizowane dla dzieci z przedszkoli Gminy Gorlice, w różnym czasie ze względu na tematykę. A odbyły się już następujące: "Pomaluję cały świat", "Jesienią", "Na ludowo", "Astronomiczny", "Bajkowy", "Strachy na lachy", "Bożonarodzeniowy", "Zaczarowany świat przyrody", "T - jak teatr", "Wśród egzotycznych zwierząt", i jeden wyjazdowy: "Zwiedzamy miasto Biecz". Plenery to chęć inspirowania dzieci, tych które lubią malować, rysować, lepić, konstruować, czyli przyszłych wrażliwych ludzi. Każdy z plenerów składa się z części, pierwsza to powitanie i  inspiracja tematyczna oraz twórczość w plenerze, druga część to spotkanie z gośćmi specjalnymi plenerów, zapoznanie z ich warsztatem pracy i próby wspólnego tworzenia, trzecia część to radosne tworzenie w grupach wg zainteresowań dzieci. Należy tu dodać, że techniki plastyczne dobrane do twórczości w grupach są  związane tematycznie z hasłem pleneru i są bardzo różnorodne, każdy może znaleźć coś dla siebie.

Przegląd plenerów malarskich

Organizujemy w ciągu roku wycieczki krajoznawczo - turystyczne i piesze  mini rajdy, bardzo dużą popularnością cieszą się zajęcia kulinarne z udziałem dzieci oraz rodziców naszego przedszkola. Posiadamy także bogatą ofertę zajęć dodatkowych dla najmłodszych.

mgr Barbara Bugno - dyrektor przedszkola


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com