Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Parafia w Kwiatonowicach

Rozpoczęcie Projektu - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce


W gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach rozpoczyna się projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. Zakres wsparcia  obejmie:

1.    Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i  Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
2.    Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
3.    Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy gimnazjaliści uczęszczający do  szkół prowadzonych przez Gminę Gorlice. Udział w projekcie jest bezpłatny. Przewidziane są zajęcia dla Rodziców gimnazjalistów.

Wstępne informacje zostały podane podczas spotkania z Rodzicami we wrześniu 2016 roku zaś szczegółowe informacje znajdują się w

Regulaminie projektuOd dnia 4 maja 2017 roku w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery  utworzony w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W zajęciach warsztatowych i spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym biorą udział uczniowie klasy III gimnazjum.W roku szkolnym 2017/2018 działaniami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” objęci zostaną uczniowie klasy II i III gimnazjum. Od dnia 7 do 12 września br. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery.Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.