Kwiatonowice Parafia - nowa strona Placówki oświatowe Organizacje Kwiatonowickie Stowarzyszenie HOMINI Linki
Kwiatonowice arrow Rozpoczęcie Projektu - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce
| Historia wsi | Ludność | Położenie | Władze | Galeria | Kontakt | Wydarzenia|

Rozpoczęcie Projektu - Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce

{nomultithumb}

W gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach rozpoczyna się projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów. Zakres wsparcia  obejmie:

1.    Zapewnienie uczniom szkoły pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej poprzez utworzenie i funkcjonowanie Szkolnych Punktów Informacji i  Kariery, w których prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły.
2.    Umożliwienie uczniom szkoły poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”.
3.    Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

Udział w doradztwie zawodowym mogą wziąć wszyscy gimnazjaliści uczęszczający do  szkół prowadzonych przez Gminę Gorlice. Udział w projekcie jest bezpłatny. Przewidziane są zajęcia dla Rodziców gimnazjalistów.

Wstępne informacje zostały podane podczas spotkania z Rodzicami we wrześniu 2016 roku zaś szczegółowe informacje znajdują się w

Regulaminie projektuOd dnia 4 maja 2017 roku w Gimnazjum w Zespole Szkół w Kwiatonowicach funkcjonuje Szkolny Punkt Informacji i Kariery  utworzony w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W zajęciach warsztatowych i spotkaniach indywidualnych z doradcą zawodowym biorą udział uczniowie klasy III gimnazjum.W roku szkolnym 2017/2018 działaniami w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” objęci zostaną uczniowie klasy II i III gimnazjum. Od dnia 7 do 12 września br. prowadzona będzie rekrutacja na zajęcia z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery.Do projektu zrekrutowanych zostało 17 uczniów klasy II i III gimnazjum, którzy będą korzystać ze Szkolnego Punktu Informacji i Kariery. Zajęcia z doradcą zawodowym będą mieć formę zajęć warsztatowych i indywidualnych konsultacji. W dniu 14 września 2017 r. odbyło się informacyjne spotkanie z rodzicami.W dniu 22 marca 2018 r. cztery uczennice klasy III gimnazjum wzięły udział w „Festiwalu Zawodów w Małopolsce”, który odbył się w halach wystawowych przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.
{nomultithumb}22 czerwca 2018 r. pięć uczennic klasy III gimnazjum uroczyście zakończyło swój udział w projekcie „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II ”. W obecności Dyrektora szkoły, wychowawczyni i rodziców odebrały zaświadczenia potwierdzające opracowanie Indywidualnych Planów Działania.
{nomultithumb}W roku szkolnym 2018/ 2019 swój udział w projekcie "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" kontynuować będą uczniowie klasy III gimnazjum. Zajęcia z doradcą zawodowym w Szkolnym Punkcie Informacji i Kariery rozpoczną się 11 września 2018 r.


Powered by Elxis - Open Source CMS.
Copyright (C) 2006-2008 Elxis.org. All rights reserved.

blonde pawg anal video toiletmix.com